Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Ubytování & Wellness & Jóga & Půjčovna & Výlety v Českém Švýcarsku

Výlet za tajemstvím přírody

V národním parku České Švýcarsko jsou tajná místa, kde objevíte chráněné rostliny. Kyjovské údolí (3 km od Krásné Lípy)  je 5 km dlouhý skalnatý kaňon, který je hustě zalesněný a na obou stranách ho lemují pískovcové skaly.  Řeka Křinice  protékající celým údolím poskytuje útočiště různým živočichům a chráněným rostlinám. Křinici z postranních nepřístupných  roklí doplňují potůčky, jako například Bystrý potok u rozcestníku „Pod Praporkem“. Zde můžete odbočit ze značené červené turistické značky vlevo směrem na skalní masiv s názvem Klenotnice.  Například v této rokli se drží tzv. klimatická inverze, která zde udržuje chladné a vlhké klima podobné tomu na horách. Proto zde můžete objevit podobné rostliny jako na místech nad 1000 m.n.m. , například Violku, Plavuň, kapradinu Žebrovici, Rojovník nebo Čípek objímavý.

 

Po 200 metrech bádání po vzácných rostlinách dorazíte ke Klenotnici, v níž si podle pověsti ukrývali své poklady loupeživí rytíři z Kyjovského hradu. Nejvýraznější skalní věži se říká Strážce Klenotnice.

 

Pokud budete pokračovat po neznačené cestě dorazíte po 1 km na zelenou turistickou značku, která vede do Doubice. Nebo se můžete vrátit zpět.


Published on: 2.3.2016  -  Filed under: Výlety  -  Tagged: