Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Ubytování & Wellness & Jóga & Půjčovna & Výlety v Českém Švýcarsku

Krásná lípa – brána do NP České Švýcarsko

Krásná Lípa je město s cca 3600 obyvateli a leží v severovýchodní části okresu Děčín. Městem protéká řeka Křinice, která pokračuje přes  Národního park České Švýcarsko do Labe.

Krásná Lípa vznikla ke konci  13. století. Prvními osadníky bylo zřejmě na 30 rodin kolonistů z Horních Frank. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka. S nástupem luterství je Krásná Lípa v roce 1551 zmiňována jako celá luteránská. O zhruba 100 let později následoval úplný návrat ke katolicismu.  V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu. K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter. Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury. V roce 1910 mělo město okolo 7000 obyvatel, v důsledku poválečných odsunů tento počet klesl po roce 1945 na zhruba 3100. Od roku 2000 je město sídlem Správy národního parku České Švýcarsko.
Doporučuji:
Informační centrum Českého Švýcarska s expozici, otevřeno denně
Pivovar Falkenstejn, otevřeno denně
Kavárna Atelier – otevřeno pátek – neděle
Čokoládovna Mana – otevřeno denně
Sportovní areál – otevřeno denně