Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Mieszkanie & Wellness & Joga & Wynajem & Wyjazdy

Krasna Lipa – brama do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria

Krasna Lipa to miasto liczące około 3600 mieszkańców, położone w północno-wschodniej części powiatu decinskiego. Rzeka miejska Křinice, która biegnie przez Park Narodowy Czeska Szwajcaria nad Łabą.

Krasna Lipa to koniec XIII wieku. Pierwszymi osadnikami było prawdopodobnie 30 rodzin kolonistów z Górnej Frankonii. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1361 roku, kiedy właścicielem wsi był Wańek von Wartenberg. Wraz z nadejściem luteranizmu w 1551 roku Krasna Lipa została wymieniona jako luteranka. po którym około 100 lat później nastąpił całkowity powrót do katolicyzmu. w 1731 roku wieś należała do cesarza Karola VI. promowała społeczność, jednocześnie rozwijając produkcję i przetwórstwo tekstyliów. K promocja miasta nastąpiła w 1870 roku. Przemysł włókienniczy ma charakter przemysłowy. Oprócz rozwoju przemysłu 2. polovina 19. wieku związana była także z rozwojem turystyki, 23 sierpnia 1885 Został założony w Krasnej Lipie Klub Górski dla Czech Północnych, odpowiedzialny za tworzenie infrastruktury turystycznej. w 1910 r. miasto liczyło ponad 7000 mieszkańców, w wyniku powojennych wysiedleń po 1945 r. liczba ta spadła do około 3100. do 2000 r. siedziba władz miejskich Parku Narodowego Czeska Szwajcaria.
Polecam:
Centrum informacyjne Czeskiej Szwajcarii z wystawą, otwarte codziennie
Browar Falkenstein, czynny codziennie
Kawiarnia Atelier – czynna od piątku do niedzieli
Czekoladowy Człowiek – czynne codziennie
Kompleks sportowy – czynny codziennie