Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Accommodations & Wellness & Yoga & Rental & Trips

1st day in Czech Switzerland

Jak strávit jeden jediný den v Českém Švýcarsku?  Tip na pěší výlet  o vzdálenosti 13 km. Začněte na Mezní Louce u Hřenska (možné parkovat vůz za min. 120 Kč/den, WC je v hotelu Mezní Louka hned u parkoviště ). V infomačním centru U Fořta si dokupte zásoby na tůru a vyražte po červené turistické značce  (Gabrielina stezka) až k Pravčické bráně.  Obviklou chůzí dorazíte k Pravčické za 70 minut. Doporučuji se ale zastavit  (odpočte hned po 300 metrech od startu) a projít sí novou Rysí stezku.

Během cesty vás hraběnka  Edmunda Claryho-Aldringena provází přes informační tabule a vysvětluje tajemství zdejší přírody.  Pod Pravčickou bránou je restaurace Sokolí hnízdo. Pěkné fotogenické místo s možným posezením na terase.  Aby jste se však jsem a na Pravčickou bránu dostali, musíte zaplatit poplatek místnímu provozovateli. Osobě si myslím, že výhledy za to stojí.

Ze Sokolího hnízda půjdete dále po červené turistické značce a asi po 30 min. dorazíte na rozcestí Tři prameny.  Zde pokračujte po silnici okolo parkoviště až narazíte na rozcestník  na začátku obce Hřensko se šipkou Edmundova soutěska.  Pohostinství v Hřensku není žádná sláva, proto doporučuji vydržet a pokračovat směr lodičky proti proudu řeky Kamenice po žluté turistické značce (40 min).

Za lodičky se platí, ale platba je pěkná, vyprávění “kapitána a průvodce” vtipné. Plavba trvá 20 minut. Na konci plavby je opravené rychlé občerstvení a často tu hoří oheň pro opékání.  Pokud si chcete dát nějakou hotovku. Další dobrá možnost na vás čeká v restauraci Na vyhlídce v obci Mezná Z lodiček běžte 10 min na rozcestí Mezní můstek, přejdete řeku a po zelené turistické značce se přes prudké stoupání (500m) dostanete do obce Mezná a pak zpět na Mezní Louku.

How to spend a single day in the Czech Switzerland? Tip to hike the distance 13 km. Start at Mezni Louka u Hřenska (possible to park the car for min. 120 CZK / day, WC is at Brana just outside the park ). In infomačním center at Fort dokupte the stock to hike and go along the red trail (Gabriela’s trail) to Pravčická gate. Obviklou walking to arrive at Pravčické 70 minutes. I recommend, however, arrest (after deduction 300 meters from the start) and pass a new lynx trail.

During the journey Countess Edmund Clary-Aldringen accompanied through information boards explaining the secrets of local nature. The Pravčická Gate restaurant Falcon’s Nest. Nice place with photogenic possible sitting on the terrace. possible to park the car for min Pravčická gate possible to park the car for min, You must pay a fee to local operators. I think a person, the views are worth it.

Falcon nests from going further along the red trail and after about 30 me. possible to park the car for min possible to park the car for min. possible to park the car for min Edmund gorge. possible to park the car for min, Therefore, I recommend to endure and continue the direction of the boat upriver Kamenice the yellow trail (40 me).

For boats with valid, but payment is nice, narration “possible to park the car for min” wittily. The cruise lasts 20 minutes. possible to park the car for min. If you want to give a cert. Another good opportunity waiting for you in restaurant on the lookout From the village Mezná boats go 10 min Limiting bridge at the crossroads, possible to park the car for min (500m) Mezná reach the village and then back to limits Louka.


Published on: 16.1.2024  -  Filed under: Trips  -  Tagged: , ,