Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Ubytování & Wellness & Jóga & Půjčovna & Výlety v Českém Švýcarsku

Den na stromech

Základní model plnohodnotného, intenzivního a současně bezpečného lezení na stromy má několik fází. I přes individuální přístup ke každému klientovi nelze žádnou z nich upřednostnit nebo vynechat.

Detailnější informace naleznete: http://ar-t.cz (Petr Kočka)

 

Setkání na smluveném místě – dle dohody mezi 8 – 10 hod.

Seznámení s používaným materiálem a vybavením, zásady bezpečnosti.

Nácvik dovedností pro bezpečný vertikální pohyb – nahoru i dolů.

Nalezení vhodného stromu a příprava cesty do koruny.

Vlastní stromolezení, pobyt v koruně – relaxace, meditace a pod.)

Bezpečný návrat na zem, sejmutí a úklid vybavení, poděkování stromu.

Přemístění na jinou lokalitu a dále jako v bodech 4. -6.

Krátká meditace, poděkování za tento den.

Návrat do výchozího bodu, ukončení – dle dohody mezi 15 – 18 hod.