Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Mieszkanie & Wellness & Joga & Wynajem & Wyjazdy

Wycieczka: rakietach śnieżnych

Przyjdź spróbować na rakietach śnieżnych i odkryć śnieżny krajobraz Czeskiej Szwajcarii i Gór Łużyckich, untrodden miejsce poza drogami. Rakiety tym pałeczki nadają, chodzić w nich się uczyć. Trudność podróż dostosować członków wyprawy. A dzieci mogą iść.

rakietach śnieżnych:

Jedlovou (774 m)
Spotykamy się w Křinické. w Krasna Lipa
Przejazd do jiřetín pod jedlovou (15mnie)
wspiąć się na górę Fir (ca. 60-90 min w zależności od wybranej drogi)
odświeżenie restauracja jodła, jeśli jest on zamknięty odświeżyć się w drodze powrotnej w Górnej Podluží (w projekcie,) lub Křinické browar
szybki powrót (ca. 45 mnie)

Luż (słuchać, 793 m)
Spotykamy się w Křinické. w Krasna Lipa
Niemiecki samochód do Jonsdorf (20 mnie)
wspiąć się na górę Luz (ca. 60-90 min w zależności od wybranej drogi)
Domek Luż przekąska budy lub Lužická
szybki powrót (ca. 45 mnie)

kamień Horka, Kyjov (Odpowiedni dla dzieci)
Spotkanie Křinické na placu Krasna Lipa
Kamień nad Bitter, Hely iz powrotem do Kyjova
Wydział Foods Restauracja, Kyjovská taras lub Křinické browar

Dla icefalls Brtnickými
spotkanie Brtníky (spróbuj pociąg od Krasna Lipa do Brtníky (W soboty i niedziele przejażdżki ) lub tuż po tranzycie
przekąski w miejscowości Kyjov
Powrót do centrum Krasna Lipa (około 15h)

terminy: (do uzgodnienia, i wieczór z reflektorów)
mnie. liczba uczestników 2 im., max. liczba uczestników 8 os.
Dla początkujących

Inne wskazówki rakietach śnieżnych tutaj.

vou (774 m)

Wir treffen uns bei Křinické. in Krasna Lipa
Fahrt nach Jiřetín pod Jedlovou (15mir)
einen Berg besteigen Tanne (ca. 60-90 min in Abhängigkeit von der gewählten Route)
Erfrischung Fir Restaurant, wenn es geschlossen ist auffrischen Weg zurück in den Ober Podluží (im Entwurf,) oder Křinické Brauerei
schnelle Rückkehr (ca. 45 mir)

Luž (Lausche, 793 m)
Wir treffen uns bei Křinické. in Krasna Lipa
Deutsch Auto Jonsdorf (20 mir)
einen Berg besteigen Luž (ca. 60-90 min in Abhängigkeit von der gewählten Route)
Cottage Luž Snack Shack oder Lužická
schnelle Rückkehr (ca. 45 mir)

Kamenna Horka, Kyjov (Für Kinder geeignet)
Křinické Treffen auf dem Platz in Krasna Lipa
Stein Bitter über, Hely und zurück in Kyjova
Die Fakultät Foods Restaurant, Kyjovská Terrasse oder Křinické Brauerei

Hinter den Brtnice-Eisfällen
Treffen Brtníky (versuchen, den Zug von Krasna Lipa bis Brtníky (sie fahren samstags und sonntags ) oder Transitverkehr
Snacks im Dorf Kyjov
Rückkehr zum Zentrum von Krasna Lipa (etwa 15h)

Fristen: (ausgehandelt, und abends mit Scheinwerfern)
mir. Teilnehmerzahl 2 sie., Max. Teilnehmerzahl 8 die.
Geeignet für Anfänger

Weitere Tipps zu Schneeschuhtouren hier.

We are meeting at Křinické. in Krasna Lipa
German car to Jonsdorf (20 me)
climb a mountain Luž (ca. 60-90 min depending on the selected route)
Cottage Luž snack shack or Luzicka
quick return (ca. 45 me)

Kamenna Horka, Kyjov (Suitable for children)
Křinické meeting on the square in Krasna Lipa
Stone Bitter over, Hely and back into Kyjova
The faculty Foods Restaurant, Kyjovská terrace or Křinické brewery

For Brtnickými icefalls
meeting Brtníky (try the train from Krasna Lipa to Brtníky (Saturday and Sunday rides ) or right after transit
snacks in the village Kyjov
Return to the center of Krasna Lipa (about 15h)

Terms: (by appointment, and evening with headlamps)
me. number of participants 2 the., Max. number of participants 8 the.
Suitable for beginners

Other tips snowshoeing here.

info@cottage.cz


Published on: 15.1.2024  -  Filed under: Doświadczenie  -  Tagged: ,