Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Mieszkanie & Wellness & Joga & Wynajem & Wyjazdy

Park Narodowy Czeska Szwajcaria

Park Narodowy Czeska Szwajcaria został uznany w 2000 roku, głównym przedmiotem ochrony są unikalne formacje piaskowcowe i związany z nimi biotop. Masywne wieże skalne, bramy, mury, wąwozy, miasta i labirynty powstały w wyniku erozji kredowych osadów morskich, które zostały wyniesione na powierzchnię w okresie czwartorzędu w wyniku fałdowania alpejskiego. Najbardziej znaną formacją skalną jest Pravčická brána.

České Švýcarsko położone jest w powiecie Děčín pomiędzy wsiami Hřensko, Chřibská i Brtníky. Zajmuje obszar w pobliżu granicy państwowej z Niemcami, która oddziela go od Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej. Powierzchnia parku wynosi 79,23 km².

Obszar ten należy do jednostki geomorfologicznej Wyżyny Děčínskiej, która jest częścią Krušnohorskiej Hornatiny. W parku znajduje się tylko jedna wieś, a mianowicie Mezná należąca do gminy Hřensko, a także ruiny młyna wodnego i kilka zamków skalnych (np. Falkenštejn, Šaunštejn, Brtnický hradek, …). Lasy zajmują 97% terytorium. Pierwotnie dominujący buk leśny został zastąpiony przez dominujący obecnie świerk pospolity. Niegdyś dobrze znaną rośliną parku była hortensja Kentish, ale nie można jej już spotkać w parku, podobnie jak wielu zwierząt, takich jak łoś europejski czy żbik. W Czeskiej Szwajcarii gniazduje kilkadziesiąt gatunków ptaków, w tym bocian czarny czy sokół wędrowny, których lokalna populacja jest największa w Europie Środkowej.

Oficjalna strona internetowa Zarządu Parku Narodowego Czeska Szwajcaria: www.npcs.cz