Aleš a Irena Kubicovi
Kamenná Horka 15, Krásná Lípa
info@cottage.cz

Mieszkanie & Wellness & Joga & Wynajem & Wyjazdy

Kiedy zaczynałem turystykę w Czeskiej Szwajcarii

Czechosłowacka Szwajcaria jest jednym z pierwszych miejsc na świecie, w którym zaczął rozwijać się biznes z zakresu turystyki. Pierwszą atrakcją turystyczną był skalny most Bastei (1851) i skalny zamek Neuraten w Szwajcarii Saksońskiej. Pierwsi turyści zaczęli napływać do Czeskiej Szwajcarii już w XIX wieku. Pierwszy biznes turystyczny związany jest z hrabią Edmundem Clary-Aldringenem (1813-1894) z Teplic. Clary-Aldringen w latach trzydziestych XX wieku. stworzyli ścieżkę z Hřenska do Pravčickej brány i wsparli ekspozycję hoteli i zajazdów. Ale dopiero w 1881 roku Edmund kazał wybudować hotel Sokolí hnízdo w pobliżu Pravčická brány, mogący pomieścić 50 łóżek (obecnie hotel posiada restaurację czynną tylko w sezonie).

W udostępnienie obszaru wąwozów od lat 80. XIX wieku inwestował także książę Edmund Clary-Aldringen. Jako właściciel tutejszego dworu wezwał włoskich fachowców, którzy na terenie kanionu Kamenice budowali chodniki, mosty, tunele, kładki i jazy dla pieszych. Jako pierwszą sekcję otwarto w 1890 roku Tichá soutěska, później powstała restauracja. W tym czasie po wodach wąwozu pływało pięć łodzi. Popularność tego miejsca stale rosła i w latach dwudziestych XX wieku wąwozy odwiedzało (w sezonie) rocznie 160 000 turystów.

Właścicielem sąsiedniej posiadłości był Rudolf Kinský. Ten z. 1832 w celu ulepszenia dróg i budowy kładek i mostów na Jetřichovickiej. W 1864 roku książęcy adiunkt leśny Ferdinand Náhlík z Rynartic opublikował tu pierwszy przewodnik po części Czeskiej Szwajcarii. .

W 1879 roku w Vysoké Lípie i Hřensku na wzór stowarzyszeń alpejskich powstały grupy Związku Górskiego Czeskiej Szwajcarii (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz), na wzór stowarzyszeń alpejskich – grupa Hřensk liczyła 92 członków, a na jej czele stał Anton Clary.

Turystyka w Czeskiej Szwajcarii kwitła aż do lat trzydziestych XX wieku, kiedy to II wojna światowa znacząco na nią wpłynęła.

Die Tschechoslowakische Schweiz war einer der ersten Orte auf der Welt, an dem sich die Tourismusbranche zu entwickeln begann. Die erste Touristenattraktion war die Bastei-Felsenbrücke (1851) und die Felsenburg Neuraten in der Sächsischen Schweiz. Bereits im 19. Jahrhundert strömten die ersten Touristen in die Böhmische Schweiz. Der erste Tourismusbetrieb ist mit Graf Edmund Clary-Aldringen (1813-1894) aus Teplice verbunden. Clary-Aldringen in den 1930er Jahren. Sie schufen einen Weg von Hřensk nach Pravčická brána und unterstützten die Ausstellung von Hotels und Gasthöfen. Doch erst 1881 ließ Edmund in der Nähe von Pravčická brány das Hotel Sokolí hnízdo mit einer Kapazität von 50 Betten errichten (heute ist das Hotel nur noch während der Saison mit einem Restaurant in Betrieb).

Auch Fürst Edmund Clary-Aldringen investierte ab den 1880er Jahren in die Erschließung des Schluchtengebiets. Als Besitzer des örtlichen Gutshofes zog er italienische Experten hinzu, die im Bereich der Kamenice-Schlucht Fußwege, Brücken, Tunnel, Stege und Wehre für Fußgänger bauten. Als erster Abschnitt wurde 1890 die Tichá soutěska eröffnet und anschließend ein Restaurant eingerichtet. Zu dieser Zeit befuhren fünf Boote die Gewässer der Schlucht. Die Popularität des Ortes nahm weiter zu und in den 1920er Jahren wurden die Schluchten pro Jahr (in der Saison) von 160.000 Besuchern besucht.

Das benachbarte Gut gehörte Rudolf Kinsky. Der von . 1832 zur Verbesserung der Straßen und zum Bau von Fußgängerbrücken und Brücken auf der Jetřichovicka. Im Jahr 1864 veröffentlichte der fürstliche Forstfürst Ferdinand Náhlík aus Rynartic hier den ersten Führer durch einen Teil der Böhmischen Schweiz. .

Im Jahr 1879 wurden in Vysoké Lípa und Hřensk Gruppen des Gebirgsvereins für die Böhmische Schweiz nach dem Vorbild der Alpenvereine gegründet – die Hřensk-Gruppe hatte 92 Mitglieder und wurde von Anton Clary geleitet.

Der Tourismus in der Böhmischen Schweiz florierte bis in die 1930er Jahre, als er durch den Zweiten Weltkrieg erheblich beeinträchtigt wurde.