Rodinný výlet na Dolský Mlýn v Českém Švýcarsku

1.Pěší výlet po zpevněné kumunikaci 4 km (Jetřichovice - Dolský Mlýn - Jetrichovice). 
Koncový úsek (500m) horší cesta (buď podél skal s dětmi za ruku nebo po hrbolaté cestě)

Zobrazit místo Trip for family with child in Czech Switzerland na větší mapě