Nabídka akcí pro veřejnost NP České Švýcarsko v 2015

Vážení a milí návštěvníci národního parku, dovolte mi, abych vás touto formou oslovil a pozval na návštěvu Českosaského Švýcarska. Rok 2015 je pro nás velmi významný. Národní park České Švýcarsko a sousední národní park Saské Švý-carsko (Nationalpark Sächsische Schweiz) společně slaví velmi významná jubilea, a to 15 let od vyhlášení a kolegové v Sasku dokon-ce 25 let od vyhlášení národního parku.

Při této příležitosti jsme připravili řadu zajímavých aktivit a akcí, které, jak doufám, vás zaujmou. Nebudou mezi nimi chybět jak akce s odbornějším zamě-řením, tak i akce pro celou rodinu. Troufám si říci, že naši zaměst-nanci a spolupracovníci patří mezi špičkové znalce, kteří dokáží poutavým a zajímavým způsobem prezentovat zvolená témata. Je vždy zajímavé se podívat na své okolí i očima historika, ornitologa, lesníka, botanika…  Tak získává i důvěrně známé okolí úplně jiné dimenze a odhalí vám řadu zajímavostí a překvapení, kterých byste si normálně ani nevšimli.

Program akcí naleznete v příloze zde.

Věřím, že si z nabídky našich akcí vyberete a na některé z nich se setkáme.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy národního parku, České Švýcarsko