Lužické hory

Lužické hory (německy Lausitzer Gebirge) je pohoří na severu České re publiky, vymezené ve směru od západu Děčínskou vrchovinou a Ještědsko-kozákovským hřbetem na východě.

Hlavní hřeben Lužických hor - Lužický hřbet - probíhá jižně od Lužické poruchy od vrchu Spravedlnost po Horní Sedlo. Tvoří jej jednotlivé znělcové a trachytové, vzácně i čedičové kupy spojené do zřetelného hřebene.

Geologicky jsou Lužické hory tvořeny hlavně svrchněkřídovýmí pískovci, kterými v třetihorách na četných místech proniklo žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových a čedičových hornin. 

Nejvyšší horou je Luž (Lausche) - 792,9 m.n.m. Celkem deset hor přesahuje hranici 700 m.n.m. Kromě Luže to jsou Pěnkavčí vrch - 792,0 m.n.m., Jedlová - 774,2 m.n. m., Klíč - 759,4 m.n.m., Hvozd (Hochwald) - 749 m.n.m., Studenec - 736,5 m.n.m., Velký Buk - 735,5 m.n.m., Malý Buk - 712,4 m.n.m., Weberberg - 710,7 m.n.m. a Bouřný - 702,5 m.n.m.

 Rok vyhlášení CHKO: 1976,  Rozloha: 264 km2

Oficiální stránky CHKO Lužické hory: luzickehory.ochranaprirody.cz

 

 

Czech

There is currently no content classified with this term.